Investor Deck: les 10 diapositives essencials

Emprendre un projecte, té les seves claus. Una d’elles és presentar un investor deck de manera atractiva, cridanera i captivadora. A més, si vols presentar-te als Premis EmprendedorXXI, també hauràs d’adjuntar un deck o un business plan que tingui la informació essencial de la teva empresa.

Et presentem una guia, elaborada per Guy Kawasaki, especialista en màrqueting i venture capital en Silicon Valley, amb la informació essencial que has d’incloure en la teva presentació.

Us servirà per a presentar-la als Premis EmprendedorXXI! (Si encara no us heu presentat, podeu fer-ho en aquest link).

Per a Kawasaki, una de les coses més importants que ha de tenir una presentació són 10 diapositives. Pots afegir algunes més si és necessari, però mai haurien d’excedir les 15 diapositives. El fet de restringir el número de slides, et força a analitzar el que vols comptar i afegir únicament l’essencial.

Què cal incloure en aquestes diapositives? T’ho expliquem:

1. El títol:

Inclou el nom de la companyia, la informació bàsica de l’emprenedor/fundador així com la direcció, l’email i el número de telèfon. La primera diapositiva ha de ser una diapositiva de presentació perquè els lectors sàpiguen des del primer moment que estan veient i amb qui estan tractant.

2. Problema / Oportunitat:

“Descriu the pain that you’re alleviating or the pleasure you’re providing”. Així descriu Kawasaki el contingut de la segona diapositiva. És molt important que analitzis bé el problema que existeix en el mercat i l’oportunitat de negoci que existeix a solucionar-lo. Per a saber el problema i assegurar-se que hi ha un mercat al qual li interessa, anteriorment hauries d’haver analitzat el mercat de manera exhaustiva. Aquesta anàlisi del mercat i la seva grandària potencial el pots incloure en aquest slide o afegir una diapositiva addicional.

3. Proposta de valor:

Explica totes les aptituds que aporta la teva empresa i que fa diferenciar-te de les quals existeixen en el mercat amb productes similars al teu. El que busca l’avaluador dels Premis EmprendedorXXI, és solucionar un problema o satisfer una necessitat de manera innovadora. Explica aquí com és la proposta de la teva empresa per a solucionar el problema que has presentat i què et fa diferent de la competència.

4. Underlying Magic

Descobrint la màgia, o millor dit, posant tota la carn a la graella. Ja estem gairebé en l’equador de la presentació i arriba el moment de presentar allò que realment et faci destacar. Explica la tecnologia en la qual es basa el teu projecte, o algunes imatges de com funciona el teu producte / servei. Si tens una demo, pots incloure aquí el link.

5. Model de negoci:

Explica com està constituït el negoci. Defineix que oferiràs al mercat, com el faràs, els ingressos que generaràs, de quina forma els generaràs, etc. Analitzar el model de negoci de la teva empresa, t’ajuda a crear un coneixement previ dels costos, els mitjans i la font d’ingressos del teu negoci.

6. Pla Go-to-Market

Explica com vols arribar a aconseguir els teus futurs consumidors. És a dir, planifica un full de ruta amb les accions que realitzaràs per a arribar al teu públic objectiu. Quins canals de captació utilitzaràs (online, offline, combinació?), quin és el teu procés de vendes, per on començaràs, etc.

7. Anàlisi competitiva:

En aquest apartat es tracta d’identificar qui són els principals competidors de la teva empresa. És hora d’explicar en què et diferencies d’ells, si vas o no al mateix segment de clients, etc. Analitza el teu entorn competitiu i els qui són els principals “players”. Amb l’anàlisi, sabràs que hauràs de potenciar i que no en el teu projecte.

8. Equip:

Explica’ns qui formeu l’equip fundador de la teva empresa. Quins perfils teniu, experiència, etc. Es tracta de convèncer a l’avaluador que sou el “dream team” per a dur a terme aquest projecte. Si teniu algun mentor, advisory board o inversors que us ajudin, esmenteu-los també.

9. Projeccions financeres i key metrics:

Afegeix les projeccions financeres de la teva empresa a tres anys vesteixi incloent les principals magnituds. Pots afegir les mètriques clau (key metrics), el nombre de clients que esperes aconseguir i la taxa de conversió, a més del retorn financer.

10. Estat actual, assoliments, timeline i ús dels recursos:

Explica quines són les principals fites aconseguits fins al moment i en quina situació es troba l’empresa. És adequat incloure un calendari (timeline), quines són les futures fites que pretens aconseguir, com evolucionaràs, el finançament que pretens aconseguir, etc. Tot el que estigui relacionat amb la projecció de futur a curt termini, per a així poder tenir un esquema mental del futur de l’empresa.