Open Innovation: accelerant la innovació en les grans corporacions

Una vegada més, des de CaixaBank DayOne hem volgut aprofundir en un dels conceptes que presentem en Elevator Pitch: ‘Open Innovation’.

La Innovació Oberta (en anglès Open Innovation) és un terme encunyat pel professor Henry Chesbrough en 2003 gràcies al seu llibre The new imperative for creating and profiting from technology. És una nova estratègia d’innovació mitjançant la qual les empreses van més enllà dels seus límits i desenvolupen la cooperació amb organitzacions o professionals externs, especialment, amb l’ecosistema emprenedor.

El Open Innovation neix de la necessitat de trencar amb el model tradicional d’innovar i desenvolupar nous productes i serveis en les empreses. En el passat, les empreses només innovaven amb els recursos que posseïen a nivell intern, que alhora eren molt limitats, principalment distribuïts en: temps, diners i talent. Tots els seus esforços estaven enfocats en el producte final, que havia de ser efectiu perquè l’operació pogués ser rendible. En poques paraules, no podien malgastar els seus escassos recursos en creativitat o en diferents oportunitats.

A més, en aquest model tancat i tradicional, els projectes passen per unes fases prèviament establertes i que no varien en cap cas, el seu procés de producció és lineal. Primer, el projecte es posa en marxa des del coneixement científic i tecnològic de l’empresa, posteriorment els triats passen a fase de desenvolupament, i, finalment, només arriben al mercat els que superen totes les etapes convertint-se en el producte final.

Amb l’arribada de la globalització, la competitivitat entre empreses i la macroeconomia, les empreses que produïen a nivell individual es van veure forçades a canviar d’estratègia, assumir nous riscos i buscar suports en l’exterior. És en aquest punt quan neix la Innovació Oberta, que permet trencar amb la linealitat dels projectes i amb el procés de producció tancat.

Gràcies al Open Innovation les empreses estan dissenyant diferents estratègies que permetin impulsar i desenvolupar un ecosistema d’innovació capturant i integrant valor de fora. Per a això, cada vegada més les grans empreses tendeixen la seva mirada cap a l’ecosistema emprenedor per l’oportunitat que suposa col·laborar amb empreses emergents i innovadores. Aquí és quan neix el concepte del Corporate Venturing, o emprenedoria corporativa, com un model d’innovació híbrid, que permet a les empreses dinamitzar els processos d’innovació col·laborant i connectant amb emprenedors i startups, la qual cosa els permet captar talent, tecnologia i nous models de negoci.

El Corporate Venturing es tracta d’una tendència creixent, ja consolidada en els principals països d’Europa i els EUA (aquí en prop del 60% de les empreses ja forma part de la seva estratègia), i que a Espanya està emergint amb força.

Però, per què té sentit la col·laboració entre grans empreses i les startups? Si ens fixem en les febleses i fortaleses de les unes i les altres, es tracta de dos mons molt complementaris. Les grans companyies estan buscant diferents vies de col·laboració amb start-ups per a beneficiar-se de la seva manera de dissenyar, desenvolupar i adaptar-se al dinamisme de l’entorn. Per part seva, les start-ups veuen en la col·laboració amb corporacions una oportunitat d’accés a mercat i a una gran base de clients, recursos financers, know-how i una marca reconeguda.

En la següent taula recollim els principals punts forts i febles de tots dos:

D’altra banda, les empreses disposen de diferents eines en el marc del Corporate venturing per a col·laborar amb l’ecosistema emprenedor i impulsar la innovació híbrida. L’ús de les unes o les altres dependrà del grau d’implicació en el projecte i l’objectiu a aconseguir amb el procés d’innovació, entre altres. Entre aquestes eines, les hackthones, acceleradores corporatives, i aliances estratègiques estarien entre les més comunes.

Des de CaixaBank, impulsem diferents iniciatives per a acostar l’ecosistema emprenedor a les àrees de negoci del grup per a fomentar la innovació i generar oportunitats de col·laboració. En el marc dels Premis EmprendedorXXI vam posar en marxa en 2020 el DayOne Open Innovation Program, per mitjà del qual es van seleccionar diverses empreses per a realitzar una prova de concepte amb grup CaixaBank, així com el Investors Day EmprendedorXXI, per a posar en contacte a les 30 startups guanyadores dels premis amb business angels, fons de capital de risc i corporacions. D’altra banda, en 2019 es va crear, al costat de Global Payments, Worldline i Visa, la iniciativa Zone2Boost, un programa per a impulsar la innovació en els productes i serveis dirigits als comerços i al sector Fintech. Altres iniciatives a destacar en el marc de col·laboració entre grup CaixaBank i l’ecosistema emprenedor són Start4big i CaixaBank Fintech.

 

Vanessa Palmer, Business Development Manager @ CaixaBank DayOne