El Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló i MicroBank impulsen l’activitat emprenedora amb caràcter innovador a través dels microcrèdits

El Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló i MicroBank impulsen l’activitat emprenedora amb caràcter innovador a través dels microcrèdits

El Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló i MicroBank estan compromesos amb la creació i la promoció de projectes empresarials de caràcter innovador. Per aquest motiu el Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló s’ha adherit al conveni subscrit el mes de maig passat entre l’Associació Nacional de Centres Europeus d’Empreses i Innovació d’Espanya (ANCES) i MicroBank per impulsar d’aquesta manera l’activitat emprenedora a Castelló.

Els beneficiaris són professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros. Els sol·licitants poden optar a microcrèdits fins a un import de 50.000 € (amb un límit del 80 % de la inversió). Els projectes han de comptar amb un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat elaborat pel Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank se centra fonamentalment en la confiança en la persona i la viabilitat del projecte i hi poden accedir persones sense garanties ni avals.

Amb aquest conveni, MicroBank reforça la línia Microcrèdit Innovació, que té per objectiu finançar l’inici o l’ampliació de projectes empresarials amb caràcter innovador i que compta amb la garantia del Fons Europeu d’Inversions (FEI) i el finançament del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB).

Per la seva banda, el CEEI Castelló fa un pas més en l’estratègia de suport als emprenedors i a les pimes de la província, en la línia d’acords anteriors signats amb MicroBank, el primer dels quals es va subscriure el 2011. D’altra banda, MicroBank se suma a les entitats col·laboradores en el Programa Òrbita d’acceleració empresarial, posat en marxa pel CEEI Castelló i per la Diputació de Castelló, en el marc del qual cinc iniciatives empresarials obtindran premis per valor de 20.000 € cada una els propers mesos. Les deu empreses seleccionades com a aspirants a aquests premis participen actualment en una fase de treball sobre els respectius models de negoci amb experts i de revisió en profunditat del business plan, per a la qual cosa compten amb empreses tractores i advisors.

MicroBank, el banc especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat en exclusiva al finançament de projectes per mitjà de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms, emprenedors i microempreses, i també microcrèdits personals i familiars, que tenen per objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Des de començament d’any, MicroBank ha concedit un total de 12.492 préstecs destinats a autònoms i a microempreses per un import de 165 milions d’euros.

Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 386,7 milions d’euros a més de 70.000 iniciatives.

Acords amb més de 590 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.600 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a la vegada que assessoren i fan el seguiment de projectes. Fins aquest moment, MicroBank ha signat convenis amb 592 entitats socials de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.