Ecosistema emprendedor chino

L’ecosistema innovador a la Xina. Una gran oportunitat per startups espanyoles

Fa poc més d’una dècada que la Xina, el país amb major població d’Àsia i del món, experimenta un progrés socioeconòmic que marca una predisposició cap a la innovació, la inversió i la tecnologia.

Des de 2009, la Xina ha estat responsable de l’entrada a la classe mitjana d’un 40% de la població mundial. La renda per càpita porta augmentant exponencialment aproximadament uns deu anys i està influint en la manera de construir nous ecosistemes. La població xinesa ha passat de formar part del 4% de classe mitjana a tres quartes parts en l’actualitat i s’ha convertit en la segona economia del món per volum de PIB.

“la Xina s’ha convertit en la segona economia del món per volum de PIB”

Aquesta tendència contínua es veu reflectida en l’economia, en la societat i en la manera en la qual es construeixen nous ecosistemes. La tecnologia destaca un paper molt important, fent sorgir nous rols com el de l’inversor o l’emprenedor i noves maneres d’invertir a través d’acceleradores o incubadores. Aquests conceptes, relativament nous al país asiàtic, comencen a tenir una certa rellevància en la manera de visibilitzar la societat.

La Xina s’ha situat a la frontera del coneixement global gràcies a la forta aposta per la innovació. Cada vegada, la creació de noves startups, el desenvolupament de recerques en universitats, és més freqüents. A més, la inversió de capital de risc, va aconseguir un nivell històric durant el 2018, amb un augment de 70.500 milions de dòlars i del 52,9% respecte a anys anteriors.

Amb la idea d’estar connectats amb els grans ecosistemes de l’economia de la innovació, CaixaBank dayone va participar en els dos actes organitzats per Casa Àsia sota el títol “Com connectar amb l’ecosistema innovador a la Xina”, durant el 28 i 29 d’octubre.

En aquestes sessions, es van donar a conèixer molts insights sobre les particularitats de l’ecosistema xinès, des del seu funcionament, fins al rol summament important que està adoptant el govern per a impulsar l’ecosistema i així continuar sent un dels hubs més importants a nivell mundial.

ecosistema_innovador_Xina

“Estan sorgint nous rols que abans no existien com el de l’inversor o l’emprenedor”

A més, es van exposar sis grans oportunitats de negoci detectades per a totes aquelles startups espanyoles que tenen sota el seu radar el mercat xinès:

  1. Agro – Existeix una creixent missió d’eliminar la pobresa rural a la Xina. Des del govern es vol implantar una estratègia de revitalització de l’agro. L’objectiu principal és acréixer els ingressos de les zones rurals, disminuir el nombre de productors i facilitar la migració a les ciutats.
  2. Health – Auge de les noves tècniques medicinals en els sectors Smart Helthy i E-Health englobant els següents aspectes: Internet Healthcare, Mobile Healthcare, Wearables, Big Data i Intel·ligència Artificial aplicada a la salut. S’espera que la despesa global en el mercat de la salut superi els 53.000 milions d’euros en 2023.
  3. Medi ambient – És evident que la Xina és un dels països més contaminants del món. El Govern xinès vol implementar mesures tecnològiques per a reduir aquesta problemàtica, des d’equips d’estalvi d’energia fins a esquemes de baix consum de carbó.
  4. Smart cities: la Xina està sumida en un procés accelerat d’urbanització per a poder millorar l’eficiència de les ciutats i així convertir-les en Smart Cities.
  5. Sector del luxe – El sector de luxe a la Xina, creix exponencialment any rere any. En 2018 el creixement global va passar del 6% al 8%. Això es deu a un augment econòmic per part de la societat xinesa i també els seus canvis de gustos cap a l’apreciació a l’estil de vida d’occident.
  6. Turisme – En incrementar-se el poder adquisitiu d’un bon percentatge de la població, aquesta ara té més temps a més de més pressupost per a dedicar-ho a l’oci i en particular al turisme.