Elevator Pitch: Term Sheets

Una vegada més, des de CaixaBank DayOne hem volgut aprofundir en un dels conceptes que presentem en el nostre Elevator Pitch.

En el lliurament d’avui ens endinsarem per a descobrir una mica més sobre el Term Sheet, també conegut com a Carta d’IntencionsLetter of Intent (LOI). A què ens referim amb aquest terme? Term Sheet és un document on l’inversor declara el seu interès a participar en un projecte presentat per emprenedors.

El procés de buscar finançament és una de les preocupacions que més es pot identificar en l’ecosistema de les startups. Documents com els Terms Sheets [VPR1] pretenen ser una ajuda per a aquells emprenedors que busquin finançament privat, ja sigui d’un Business Angel o d’un Venture Capital.

Quan se sol presentar un Term Sheet? Aquest tipus d’acord és normalment lliurat quan les negociacions ja estan en un estat avançat. La seva funció principal és aclarir als socis d’aquesta empresa quins són els interessos pels quals es regeix un inversor i com treballa.

En el Term Sheet s’especifica la Valoració del Pre-Money i Post-Money de l’empresa, les condicions d’entrada de l’inversor i el seu percentatge de participació. D’una banda, el Pre-Money determina el percentatge de participacions que un inversor rep a canvi de la seva inversió. D’altra banda, el Post-Money consisteix en la valoració que s’adjudica a l’empresa una vegada que l’inversor ha realitzat la seva aportació econòmica a través d’una Ronda de Finançament.

Habitualment també s’especifica el tipus d’inversió es realitzarà, ja sigui a través d’un préstec participatiu o a través d’una ampliació de capital.

És important matisar que és un document no vinculant, les parts no queden obligades en arribar a l’acord ni l’inversor ha de pagar a la startup pel mer fet de signar-lo. No obstant això, sí que hi ha una clàusula obligatòria: la confidencialitat.

Per què és tan important aquest requisit?

La seva missió principal és protegir tota aquella informació que sigui de negoci i confidencial de la startup. Per a poder conèixer a fons una empresa l’inversor haurà de saber si és solvent i podrà reclamar informació tan important com números, contractes i molt més contingut de vital importància.

D’altra banda, també hi ha un altre requisit important però no obligatori. Aquesta és la clàusula d’exclusivitat, com bé indica el nom, no permet als emprenedors negociar amb altres inversors mentre no s’hagi tancat l’acord d’inversió.

A més, existeixen altres clàusules econòmiques com poden ser: la valoració de la companyia, les obligacions dels fundadors, la clàusula d’anti-dilution… Entre altres.

Si vols descobrir més sobre aquest concepte puja’t al nostre Elevator Pitch de Linkedin.