De Startup a Scaleup: el paper de la innovació oberta per a créixer

Per a les startups, el camí cap a l’èxit i la sostenibilitat a llarg termini implica passar de ser una empresa emergent a una scaleup consolidada. No obstant això, aquest procés no és fàcil i requereix una combinació d’estratègies intel·ligents i enfocaments innovadors. La innovació oberta es presenta com una eina clau per a accelerar aquest procés de creixement i evolució. En aquest article, explicarem com utilitzar la innovació oberta per a transformar la teva startup en una scaleup reeixida, superant els desafiaments i capitalitzant les oportunitats en el camí.

Estableix Aliances Estratègiques:
Un dels primers passos per a utilitzar la innovació oberta és establir aliances estratègiques amb altres empreses i actors de l’ecosistema emprenedor. Cerca col·laborar amb altres startups, empreses establertes, institucions acadèmiques i acceleradores. Aquestes aliances et brindaran accés a noves idees, tecnologies i mercats, així com una xarxa de mentors i experts que et guiaran en el procés d’escalament.
Fomenta una Cultura d’Innovació:
La innovació oberta no pot florir en una cultura empresarial tancada i jeràrquica. És fonamental fomentar una cultura d’innovació que fomenti la creativitat, la col·laboració i la presa de riscos. Motiva al teu equip a proposar noves idees i experimentar amb solucions innovadores. A més, involucra als teus empleats en el procés d’innovació oberta, permetent-los participar en iniciatives de crowdsourcing o hackathons.

Obre les teves Dades i Coneixements:
Compartir dades i coneixements pot ser un desafiament per a moltes startups, ja que temen perdre avantatges competitius. No obstant això, la innovació oberta es basa en la idea de compartir per a créixer. Considera la possibilitat d’obrir unes certes dades no sensibles o coneixements específics per a permetre la col·laboració amb altres actors externs. Això pot conduir a noves idees i perspectives que impulsin el creixement del teu startup.

Aprofita el Crowdsourcing:
El crowdsourcing és una poderosa eina d’innovació oberta que et permet obtenir idees i solucions d’una àmplia comunitat de persones. Utilitza plataformes de crowdsourcing per a llançar desafiaments i problemes específics que enfronta el teu startup. En aprofitar la saviesa col·lectiva, augmentaràs la probabilitat de trobar solucions innovadores i escalables per als teus desafiaments empresarials.

Investiga en Recerca i desenvolupament Conjunt:
Considera la possibilitat d’establir projectes de recerca i desenvolupament conjunts amb institucions acadèmiques o centres de recerca. Aquestes associacions poden brindar-te accés a recursos avançats, tecnologies emergents i coneixements especialitzats que impulsaran el creixement del teu startup. A més, la col·laboració amb investigadors i científics pot donar lloc a avanços significatius en els teus productes o serveis.
Monitora les Tendències del Mercat:
La innovació oberta no sols es tracta de col·laborar amb altres actors, sinó també d’estar atent a les tendències del mercat i les tecnologies emergents. Mantente actualitzat amb els canvis en la teva indústria i busca oportunitats per a adaptar el teu model de negoci en conseqüència. La capacitat de pivotar i ajustar el teu enfocament segons les necessitats del mercat et permetrà escalar de manera més efectiva.

La innovació oberta és una eina poderosa per a transformar una startup en una scaleup reeixida. En establir aliances estratègiques, fomentar una cultura d’innovació, obrir les teves dades i coneixements, aprofitar el crowdsourcing, invertir en recerca i desenvolupament conjunt, i monitorar les tendències del mercat, estaràs preparant el terreny per a un creixement sostenible i una major competitivitat.

Si busques suport, CaixaBank DayOne treballa amb les diferents àrees de CaixaBank per a desenvolupar i potenciar la innovació oberta. No et perdis el podcast de Premis EmprendeXXI, on parlem d’això.