Com escalar i vendre Reby per 100M€ amb Pep Gómez

Pep Gómez, CEO de Reby, emprenedor i inversor que va fundar la seva primera empresa amb 14 anys, ens compta la seva experiència en el exit de la companyia per 100M€, qui són, quines sinergies van ser clau perquè s’hagi produït el deal, la seva visió sobre la micromobilitat i com estan reaccionant les signatures de venture capital a la situació macro actual.

Alex Ferreiro, dayOne: Parla’ns de la teva trajectòria com a emprenedor… Quin aprenentatge has aplicat de la teva experiència en Fever a Reby? Encerts i errors en el procés d’escalat i venda de Reby?

Pep Gómez: Encara que aparentment siguin dos startups molt diferents, és cert que els aprenentatges d’una es poden aplicar a una altra. Al final, és important anar recollint el que es va vivint per a les futures experiències. En Reby aplico cada dia coses apreses en Fever, ja sigui de gestió d’equip, com de producte, recollint errors perquè no es tornin a repetir. No et puc dir un només, però sí que és clau saber identificar on has fallat per a evitar fer-ho una altra vegada.

Alex Ferreiro, dayOne: Quina és la teva visió sobre el futur de la micro mobilitat? Cap a on es dirigeix el sector?

Pep Gómez: La micro mobilitat és el futur. Això és claríssim. Vivim en ciutats sobresaturades en les quals el cotxe o la moto privada han pres el protagonisme a costa dels vianants, que haurien de ser els autèntics actors principals. Això és una cosa que les ciutats, els que les governen i les persones que habiten en elles s’estan donant compte i, conjuntament amb les empreses de micromobilitat, estan fent passos per a revertir-ho. Responent-te: el sector es dirigeix a revolucionar les ciutats i canviar-les totalment.

Alex Ferreiro, dayOne: El vostre comprador ja era inversor vostre en la ronda seed, qui són? com va ser el procés de venda i quines sinergies van ser clau per al deal?

Pep Gómez: El comprador de Reby és House of Lithium. House of Lithium és una plataforma de mobilitat elèctrica centrada en la identificació, inversió i gestió d’empreses privades i cotitzades que participen o estan relacionades amb la cadena de valor de la mobilitat elèctrica. La seva cartera inclou la micromobilitat; els vehicles elèctrics d’ús personal, comercial i de sharing, tant terrestres com marítims; les bateries i altres tecnologies d’emmagatzematge d’energia; la infraestructura de mobilitat elèctrica; les matèries primeres relacionades amb els recursos; les criptomonedas i el blockchain d’eficiència energètica; i l’energia de l’hidrogen. En els últims 24 mesos, i al costat d’aquesta inversió, House of Lithium ha invertit més de 200M$ en diferents inversions minoritàries i majoritàries.

El procés de venda va ser molt natural, de fet no teníem al cap vendre. El que va passar va ser que parlant vam veure que hi havia moltes sinergies. Així, vam veure que la capacitat financera i l’experiència en mercats de capitals de l’equip de House of Lithium permetran a Reby disposar de l’energia addicional que necessita per a continuar el seu creixement. Crec que les dues empreses es poden complementar molt bé. A diferència de la majoria dels competidors, el nostre focus és i continuarà sent la rendibilitat com la mètrica més important. Els diferents negocis en els quals House of Lithium té una posició majoritària generen més de US$80M en facturació anual, amb un clar enfocament en creixement exponencial, però sostenible. El temps perquè les empreses de vehicles elèctrics gastin diners amb el creixement artificial ha acabat, la qual cosa ens brinda una gran oportunitat per a continuar guanyant en un mercat sense explotar que se centra en la regulació d’infraestructures i el desenvolupament d’I+D en seguretat i ocupació de l’espai públic, alguna cosa imperatiu per a les ciutats.

Alex Ferreiro, dayOne: En el moment de fundar Reby, ja estaven operant gegants del sector com Bird, Llimi, Voi… Quina va ser la vostra proposta de valor diferencial per a aixecar capital i executar el model?

Pep Gómez: En Reby sempre hem volgut tenir un creixement molt orgànic, sense grans rondes, per a ser rendibles des del primer dia. Hem creat un producte des de 0, que inclou tant el vehicle (moto, bici o patinet), com el programari. D’aquesta manera, ho hem pogut adaptar al que demanen les administracions i usuaris. Això ha estat una clau per a l’èxit que ens ha portat a ser els líders del sud d’Europa. En 2021, malgrat la pandèmia, l’empresa va tancar l’any amb aproximadament US$15M d’ingressos amb un EBITDA d’aproximadament US$3M.

Alex Ferreiro, dayOne: Quin és el racional de fixar en la vostra estratègia d’expansió el sud Europa i per quines ciutats TIER 2, tindrà continuïtat després de la venda?

Pep Gómez: Nosaltres anem a ciutats de Tier 1 si són regulades i si no, de Tier 2. Les de Tier 1, al final, sense regulació no són rendibles per a ningú, i hi ha mostres a Roma, Madrid… Models que les mateixes administracions han vist que no beneficiaven ni a la ciutat ni als ciutadans i que en breu apostaran per un model regulat i limitat a 2 o 3 players.

Les de Tier 2 són ciutats que, quan nosaltres apostem per elles, no semblaven interessants al sector. Hem demostrat que sí, que poden ser rendibles i la nostra experiència ha empès a uns altres players que abans les menyspreaven a apostar per elles. Busquem la rendibilitat per davant de les banderes en llugares icònics.

Alex Ferreiro, dayOne: Per a escalar el model de negoci depeneu en part d’un tercer, que són les licitacions de l’administració pública, com es gestiona això en les projeccions?

Pep Gómez: Estem contínuament monitorant les licitacions que salin, i alhora tenim un equip de Dret Públic que treballa incansablement per a poder tenir una bona relació amb les administracions i presentar les millors ofertes. Aquest equip es complementa amb el departament d’Expansió que busca també oportunitats sobre el terreny.

Fruit d’aquest treball guanyem una de les licitacions més grans i importants del Sud d’Europa, com va ser Sevilla, o Zaragoza, o la de Nàpols o Florència, les més grans d’Itàlia, per a posar alguns exemples exemples.

Alex Ferreiro, dayOne: Heu centralitzat el disseny i la fabricació de vehicles a la Xina però amb la pandèmia es va produir una crisi de supply i encariment dels costos de transport, impactant en molts comptes de resultats, heu modificat aquesta estratègia?

Pep Gómez: Nosaltres fabriquem els components a la Xina i els assemblem a Europa. Al final, ningú pot fer una cadena de muntatge 100% europea. La tecnologia i molts components venen d’Àsia, i malgrat haver volgut fer una fabricació 100% europea seria impossible. A la Xina tenim a bons partners i socis que també ens donen flexibilitat per a crear un producte modern, adaptat a les necessitats del mercat i que estigui a l’avantguarda de la mobilitat compartida. Aquest desenvolupament vull destacar que es fa de la mà del nostre equip d’I+D que des d’Espanya ha desenvolupat sistemes de detecció d’obstacles mitjançant càmeres, sistemes de reconeixement d’estacionament mitjançant una foto en finalitzar el viatge…

Alex Ferreiro, dayOne: Quin país ha tingut millor perfomance fins avui per a Reby, Itàlia o Espanya?

Pep Gómez: És difícil analitzar els països com una sola unitat, perquè cada mercat té les seves particularitats, el seu temps, depèn del mes. Tenim ciutats amb molta performance a Espanya i a Itàlia.

Alex Ferreiro, dayOne: L’entorn macro ha provocat una caiguda general de les valoracions, entrem en una fase on és més prioritari estendre el runway de la companyia que optimitzar la valoració… Com analitzes la reacció de la indústria del VC a la realitat econòmica actual?

Pep Gómez: Els VC estan fent un moviment de prevenció davant d’una situació excepcional. Estem veient com les valoracions baixen, com les rondes són més previsores i com els VC demanen més a les startups. És una cosa natural. Per això vull posar en valor el que hem aconseguit en Reby amb la venda a HoL per 100 milions de dòlars. És molt important que uneixi startup espanyola pugui fer un exit com aquest.

Alex Ferreiro, dayOne: Finalment, per a finalitzar, quin emprenedor o emprenedors nacionals o internacionals citaries com a referència per a tu?

Amancio Ortega crec que és un exemple per a molts emprenedors.

Álex Ferreiro, Product Manager @ CaixaBank DayOne