Aspectes fonamentals d’un pla financer per a una startup

Quan es tracta de llançar i fer créixer una startup, un dels pilars essencials és un sòlid pla financer. Un pla financer ben estructurat no sols demostra la teva comprensió del negoci, sinó que també proporciona un full de ruta clar per a gestionar els recursos i aconseguir l’èxit a llarg termini. En aquesta entrada, explorarem els aspectes fonamentals que ha d’incloure un pla financer per a una startup.

 1. Resum Executiu: el resum executiu és una introducció concisa al pla financer. Ha de capturar l’essència del negoci, els objectius financers clau i les fites més importants. Encara que és la primera part és recomanable escriure-la al final per a assegurar que reflecteixi amb precisió el contingut del pla.
 2. Descripció del projecte: aquí és on es detallen la visió i missió de la startup. Explica quin problema està resolent, com ho aborda i quina és la proposta única de valor. Aquest punt ajuda a establir un context per a l’anàlisi financera.
 3. Anàlisi del mercat: comprèn a fons el mercat objectiu, la seva grandària, tendències i competidors. Aquesta anàlisi influeix en les projeccions financeres en proporcionar una base realista per a les estimacions de vendes i creixement.
 4. Projeccions financeres: aquest punt és la columna vertebral del pla financer. Inclou tres components principals:
  – Estat de Resultats: pronostica els ingressos, costos i despeses durant un període determinat (generalment de 3 a 5 anys). Això ajudarà a determinar si el negoci és viable i quant temps portarà aconseguir la rendibilitat.
  – Balanç General: mostra els actius, passius i patrimoni net de la startup en un moment donat. Ajuda a avaluar la salut financera i la solidesa de les operacions.
  – Flux d’Efectiu: detalla l’entrada i sortida d’efectiu al llarg del temps. El flux d’efectiu és crucial per a assegurar que la companyia tingui suficient liquiditat per a operar i créixer sense problemes.
 5. Estratègies de finançament: descriu com es planeja finançar la startup. Això podria incloure inversors, capital propi, préstecs o subvencions. Explica com s’utilitzaran els fons i com afectaran les projeccions financeres.
 6. Escenaris i sensibilitat: és important incorporar diferents escenaris en les projeccions de creixement, com el “millor cas”, el “pitjor cas” i l'”escenari més probable”. Això ajuda a entendre com variacions en el mercat poden afectar les finances del teu projecte.
 7. Indicadors Clau d’Acompliment (KPIs): identifica els KPIs financers que se seguiran de prop per a mesurar el rendiment de la companyia. Aquests podrien incloure mètriques com el marge brut, el creixement dels ingressos i el punt d’equilibri.
 8. Pla de Contingència: cap pla financer està complet sense un pla de contingència. En aquest pla és necessari descriure el pla d’acció davant desafiaments inesperats, com una disminució en les vendes o un augment en els costos.

Un pla financer sòlid no sols és un requisit per a atreure inversors, sinó que també proporciona una guia estratègica per a dirigir la startup cap a l’èxit financer. En abordar aquests aspectes fonamentals dins del pla la companyia estarà més ben preparada per a enfrontar els reptes i aprofitar les oportunitats a l’hora de fer créixer la startup.

Si a més de crear i executar correctament el teu pla financer el que necessites és explorar al màxim la part financera de la teva startup o scaleup des de Nuclio Digital School te’l posen molt més fàcil gràcies el seu nou màster en Digital Finance. Descobreix tot el que pot oferir-te aquesta nova formació per a continuar fent créixer el teu projecte, a més de gaudir d’un 30% de descompte per als clients de DayOne i guanyadors de Premis EmprendeXXI.

A més el pròxim 12 de setembre podràs assistir a la sessió en línia VCMeeting “Com equilibrar tresoreria per a balancejar el ‘runway’ davant una futura ronda en una empresa digital” de la mà d’Ernest Sánchez, managing partner de Nuclio VB i Nekko Capital i membres de CaixaBank DayOne, per a descobrir les principals claus per a millorar mètriques i continuar creixent amb la teva empresa tecnològica. Pots sol·licitar la teva plaça aquí.